หมู่บ้านแม่ข่าย   หมู่บ้านวิทยาศาสตร์  
         
     
  ถ่ายทอดเทคโนโลยี   งานวิจัยต่อยอด  
   
 
 # กิจกรรมล่าสุด

การถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตปุ๋ยชีวภาพปรับปรุงดินเพื่อการเกษตรผสมผสาน ตามแนวเกษตรทฤษฏีใหม่

กิจกรรมการแข่งขันในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดใกล้เคียง ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์


นิทรรศการในมหกรรมวิทยาศาสตร์ ได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย 11 แห่ง ให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ

หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน วัดดงสระแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

 # ข่าวสาร

การถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตปุ๋ยชีวภาพปรับปรุงดินเพื่อการเกษตรผสมผสาน ตามแนวเกษตรทฤษฏีใหม่

กิจกรรมการแข่งขันในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดใกล้เคียง ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

  • ข่าวสาร 1
  • ข่าวสาร 2
  • ข่าวสาร 3
  • ข่าวสาร 4
  • ข่าวสาร 5
  • ข่าวสาร 6
  • ข่าวสาร 7
  • ข่าวสาร 8

     

 @ ลิงค์ข้อมูลเครือข่าย

 

 
Copyright © 2014, คลินิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.