[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 2 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 31/ส.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
31 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
46 คน
สถิติเดือนนี้
865 คน
สถิติปีนี้
10387 คน
สถิติทั้งหมด
26621 คน
IP ของท่านคือ 54.198.103.13
(Show/hide IP)

 
  
เกี่ยวกับคลินิกเทคโนโลยี  
 

ความสำคัญและที่มา
            จากการประชุมคณะกรรมมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นคณะทำงานโครงการศูนย์วิทยาศาสตร์ประจำตำบลเพื่อประชาชน ได้เสนอแนวคิดในการจัดโครงสร้างของศูนย์วิทยาศาสตร์ประจำตำบล โดยให้เป็นศูนย์เฝ้าระวังหรือศูนย์ประสานงาน โดยให้โรงเรียนเป็นฐาน โดยเชื่อมโยงกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ สถาบันราชภัฏ กับ สวทช. โดยมีคลินิกเทคโนโลยีซึ่งมีเครือข่ายกับสถานศึกษากระจายอยู่ทั่วประเทศร่วมประสาน  ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันราชภัฏสามารถเชื่อมโยงกับโรงเรียนเครือข่ายฝึกสอน ทำงานร่วมกับ สวทช. และคลินิกเทคโนโลยี ทำให้งานศูนย์วิทยาศาสตร์ประจำตำบลมีประสิทธิภาพทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่และให้ความรู้ทางด้านการจัดการและการได้มาซึ่งเทคโนโลยี จึงได้เล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สมควรที่จะจัดดั้ง คลินิกเทคโนโลยี (Clinic Technology) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นศูนย์เครือข่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้

แนวคิด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถเพิ่มศักยภาพ ทักษะและแนวความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ รวมถึงสร้างความเข้มแข็งและร่วมพัฒนาท้องถิ่นได้ต่อไป สร้างความรู้ ความเข้าใจ และกระบวนการคิดอย่างวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสร้างโอกาสให้ชุมชนได้รับการสนับสนุนและรับการถ่ายทอดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาอาชีพ

ยุทธศาสตร์
เพื่อให้คลินิกเทคโนโลยีเป็นที่พึงชุมชนได้อย่างแท้จริง จะมีการดำเนินยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้
·  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะปรับบทบาท กิจกรรมของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับคลินิกเทคโนโลยีให้ไปทิศทางส่งเสริมสนับสนุนให้คลินิกเทคโนโลยีสามารถดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรมและก่อประโยชน์ต่อสังคมและกลุ่มเป้าหมาย
·  ร่วมกันทำงานและรับผิดชอบ โดยผู้บริหารของสถาบันการศึกษาและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันรับผิดชอบโครงการคลินิกเทคโนโลยี ช่วยกันผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุนติดตามการดำเนินงานและหารือร่วมกันเป็นระยะ ในรูปคณะกรรมการอำนวยการคลินิกเทคโนโลยี
·  กำหนดนโยบายและปรับแผนงาน เพื่อการระดมทรัพยากรของสถาบันการศึกษา และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดทำแผนงานร่วมกัน ไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนสู่ประชาชน
·  ส่งเสริมให้เกิดชมรมคลินิกเทคโนโลยีในสถาบันการศึกษาและชุมชนในท้องถิ่น เพื่อเป็นผู้รับการถ่ายทอดและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
·  สร้างวิทยาการในสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องและ/หรือผู้นำชุมชน เพื่อสร้างตัวคูณในการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
·  สร้างพันธมิตรในการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในท้องถิ่น เช่น กรมพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หาแหล่งทุนและแนวร่วมอื่น ๆ จากภายนอกหน่วยงานที่มีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในทำนองเดียวกัน
·  ผลักดันให้คลินิกเทคโนโลยีเป็นโครงการระดับชาติ ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้มีการขยายขอบเขตงานไปยังสถาบันการศึกษาในทุกภาคและขยายไปสู่ทุกจังหวัด
·  การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และสถาบันการศึกษา จะใช้สื่อ Electronics เช่น Website,Mail Group,E-mail ในการติดต่อสื่อสารการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจะผ่านทางInternet โดยจะสร้างฐานข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อการให้บริการให้มีความสมบูรณ์ ทันสมัยและรวดเร็ว

บทบาทคลินิกเทคโนโลยี

ให้บริการคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและบริการข้อมูล ผลงานวิจัยและพัฒนาทั้งของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและของมหาวิทยาลัย/สถบันการศึกษานวัตกรรมที่เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาร่วมกันของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันการศึกษา ตลอดจนภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น
เผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางสื่อท้องถิ่น เช่น รายการวิทยุของสถาบันการศึกษา โทรทัศน์ในท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ให้เกิดสังคมวิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการและจัดรถคลินิกเคลื่อนที่ (Mobile Unit)
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยการฝึกอบรมในการสร้างวิทยากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เพิ่มทวีคูณ และการฝึกอบรมอบรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย
ทำการวิจัยและพัฒนาต่อยอดร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น ปรับปรุงขบวนการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์
การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเรื่องโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
การส่งเสริมนักเรียนที่มีอัจฉริยะทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้มีโอกาส ฝึกงานในห้องปฏิบัติการของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันการศึกษา
ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพมีห้องปฏิบัติการเฉพาะทางและพัฒนาไปสู่การจัดตั้ง อุทยานวิทยาศาสตร์ ในสถาบันการศึกษา


คลินิกเทคโนโลยี (ชั้น 1) ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ : 0-5541-1096 ต่อ 1788