ชื่อ - นามสกุล :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี
หน้าที่หลัก :ดูแลคลินิกเทคโนโลยี
ที่อยู่ :27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
Telephone :055-411096
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี